Wij staan voor u klaar met onze juridische expertise

 
 

B-law Advocatenkantoor in Brugge, onderlegd in expertise in aannemingsrecht, immobiliënrecht, mede-eigendom, begeleiding van bedrijven, handelshuur en commercieel recht.

B-law Advocatenkantoor in Brugge specialiseert zich in verschillende domeinen en behartigt de belangen van zowel particulieren als ondernemingen. Contacteer ons voor juridische advies en bijstand op het gebied van:

 

Aannemingsrecht

De wetgever is karig met een wetgevend kader voor bestekken en aannemingen. In deze tak van het recht heerst grote vrijheid voor contracterende partijen. Om moeilijkheden te vermijden, is een sluitende overeenkomst tussen bouwheer, architect en aannemer essentieel. B-law Adocatenkantoor begeleidt u bij verschillende vraagstukken van het aannemingsrecht, zoals:

  • Wat is de draagwijdte van de voorlopige en definitieve oplevering?
  • Wat is het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid?
  • Wat is de verhoogde aansprakelijkheid van gespecialiseerde aannemers?

Vermijd discussies en juridische conflicten. Laat uw contracten opstellen of nalezen door ervaren specialisten in hun vakgebied. Contacteer ons nu!

Immobiliën- en appartementsrecht

Dit juridisch vakgebied is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Mensen contacteren ons met vragen zoals:

  • Wat is de juridische waarde van een compromis?
  • Wat is de rol en wat zijn de verplichtingen van een syndicus?
  • Wat kan ik als mede-eigenaar ondernemen als ik niet akkoord ga met de verdeling van de gemeenschappelijke lasten?

Laat u adviseren door B-law Advocatenkantoor om twistpunten te vermijden.

Handelshuur en overname handelszaken

Om de huur van een handelspand of de overname van een handelszaak vlot te laten verlopen, is het van levensbelang om de juridische bepalingen en voorwaarden in deze tak van het recht goed te kennen. Door uzelf grondig te informeren, vermijdt u eventuele kosten en disputen met uw verhuurder of huurder. Of begint u met de overname van een handelszaak aan een nieuw en bloeiend hoofdstuk van uw onderneming.

Begeleiding van bedrijven in moeilijkheden

B-law Advocatenkantoor staat aan de zijde van bedrijven die kampen met betalingsmoeilijkheden. We bekijken uw situatie en roepen, indien nodig, de nodige beschermingsprocedures in. Zo krijgt u tijdelijk uitstel van betaling en kunt u uw zaken weer op orde brengen.

 

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie!

Heeft u nog twijfels of we u kunnen bijstaan met uw specifiek probleem?

Contacteer ons gerust voor inlichtingen!